Zeer ruime ervaring
17 Nederlandse experts
Internationaal opererend

Actuele issues en oplossingen rond datadoorgiftes, onafhankelijk toezicht en het continu voldoen aan privacy wet- en regelgeving. Deze training is ontwikkeld door Outvie.
9, 16 & 25 mei, 8, 15 & 22 juni 2023

De explosieve toename en beschikbaarheid van data en persoons-gegevens door connected devices, platforms en algoritmes zet privacy en dataprotectie verder onder druk. Ook het onderuit gaan van het EU-US Privacy Shield, waardoor EU-gegevens niet meer naar de VS mogen worden uitgewisseld, roept veel dilemma's en vragen op. Om grip op de gevolgen voor dataprotectie en het continu naleven van wetgeving te krijgen (en houden), heeft Outvie een nieuwe actualiteitenreeks ontwikkeld. U als dataprivacy professional moet juist nu op de hoogte zijn van actualiteiten. Zo kunt u uw privacy compliance beleid hierop aanpassen.

Download de brochure

PROGRAMMA

IN 6 MODULES VAN IEDER 3 UUR LEERT U OVER:

  • Internationale datadoorgiftes – Hoe verder na Schrems II?
  • Algoritmes, A.I. & privacy rechtelijke aspecten
  • Onafhankelijk toezicht en toezichtsplan FG
  • Recht op inzage, correctie en verwijdering: uitdagingen in de praktijk
  • Data analyses, testen & datagedreven werken
  • Governance in de praktijk: key controls en werkprogramma's