Pragmatisch
Kwaliteit
Flexibel
Relevant

De informatie die u op deze website vindt is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen en u dient deze informatie niet als advies te beschouwen. L2P is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Als u gebruik wilt maken van informatie van deze website dient u vooraf toestemming te verkrijgen. De website bevat informatie (gegevens, foto's, grafische voorstellingen en andere materialen) die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht wordt beschermd.

Op het moment dat u deze website bezoekt worden er geen cookies of andere volgtechnologieën op uw device geplaatst.

Wanneer u informatie verzendt aan L2P via e-mail, wordt deze als vertrouwelijk beschouwd. Wij behandelen uw informatie met zorg. De formulieren op onze website zijn zo goed mogelijk beveiligd, maar we kunnen de beveiliging niet te allen tijde garanderen vanwege de snelle ontwikkelingen in cybercrime.