Pragmatisch
Kwaliteit
Flexibel
Relevant

Als ondernemer begrijpen wij dat u zich liever richt op uw corebusiness dan op het doorgronden van complexe juridische kwesties. Bij L2P begrijpen we uw behoeften en bieden we hoogwaardig juridisch advies op maat. Wij zijn gespecialiseerd in de vertaling van wet- en regelgeving over informatiebeveiliging en privacy naar pragmatische oplossingen en helpen u graag om de gegevensbescherming en informatiemanagement binnen uw organisatie te verbeteren. Wacht niet tot toezichthouders of compliance risico’s bij u aankloppen, maar neem vandaag nog actie met behulp van onze deskundige adviseurs. 
Een gedeelte van ons specialismen wordt hieronder nader beschreven.

Privacy Advies: Bescherm uw organisatie

In de huidige digitale wereld is privacy en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van onschatbare waarde. Het is van essentieel belang dat uw organisatie voldoet aan de geldende privacywetgeving en de normen op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Bij L2P hebben wij uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van privacy recht en kunnen wij u helpen om uw organisatie privacy bestendig te maken en te behoeden voor risico’s. Onze privacy juristen staan voor u klaar om u te adviseren en te begeleiden bij het opstellen en implementeren van privacy management, privacy beleid, het uitvoeren van privacy audits en risico analyses en het treffen van passende beheersmaatregelen om risico’s te mitigeren.

Juridisch advies op maat

Bij L2P bieden wij meer dan alleen advies op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Wij zijn bekend met de wet- en regelgeving die van toepassing is uw sector zoals de publieke sector, zorgsector, onderwijssector en energiesector. Onze adviseurs denken met u mee en bieden maatwerkadvies dat aansluit bij uw specifieke behoeften en uitdagingen.

Bestuursrecht

Wij hebben diepgaande kennis van het domein wetgeving binnen de lokale overheid, zoals de Gemeentewet, Wmo, Jeugdwet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Leerplichtwet en Participatiewet.

Contractenrecht

Onze experts helpen u bij het opstellen en beoordelen van contracten, het voorkomen en oplossen van geschillen en het waarborgen van uw juridische belangen.

Corporate Governance

Wij adviseren en begeleiden u bij vraagstukken over (corporate) governance, integriteit en verantwoord ondernemen.

Gezondheidsrecht

Voor de zorgsector bieden wij specifiek advies op het gebied van gezondheidsrecht, bijvoorbeeld bij vraagstukken over patiëntrechten, elektronische uitwisseling in de zorg, patiëntdossiers en medische ethiek.

ICT recht

Onze experts hebben diepgaande kennis van de juridische aspecten van informatie- en communicatietechnologie, inclusief contracten, intellectueel eigendom en privacy in de digitale wereld.

Wet open overheid (Woo)

Wij helpen u bij het navigeren door de complexe vereisten van de Woo zodat u kunt voldoen aan de transparantie- en informatieverplichtingen die deze wet met zich meebrengt.

Privacy recht

Onze privacy juristen zijn gespecialiseerd in privacywetgeving en kunnen u bijstaan bij het opstellen van privacy beleid, het uitvoeren van audits en het implementeren van passende maatregelen om de privacy van uw organisatie te waarborgen.

Juridisch advies van L2P

Wij begrijpen dat uw tijd kostbaar is, daarom werken wij grotendeels online en zijn wij verspreid over Europa om u van dienst te kunnen zijn. Ons hechte, multidisciplinaire team combineert high-end expertise met een persoonlijke benadering. Hierdoor kunnen wij complexe juridische vraagstukken vertalen naar praktische oplossingen die aansluiten bij uw wensen en mogelijkheden. Neem contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen ondersteunen bij uw juridische vraagstukken.

Kunnen we jullie assisteren bij een vraagstuk?
Neem vrijblijvend contact met ons op om jullie vraagstuk te bespreken