Zeer ruime ervaring
17 Nederlandse experts
Internationaal opererend

In het vakgebied compliance staan het voldoen aan wet- en regelgeving, governance en risicobeheersing centraal. Daarmee is compliance een kritieke succesfactor voor een beheersbare en integere bedrijfsvoering. 

Projectmanagement

L2P heeft diepgaande ervaring in het uitvoeren van (interim) projectmanagement, programma-ontwikkeling en programma-implementatie. Daarnaast is L2P ervaren in het verhogen van de bewustwording binnen organisaties in zowel het private als het (semi-)publieke domein.

L2P kan u onder andere helpen bij het: 

 • opzetten en inrichten van integraal integriteitmanagement 
 • opzetten van een risicobeheersing- en monitoringraamwerk (GRC) 
 • uitvoeren van (privacy) impact assessments (PIA) 
 • doen van risico analyse en implementatie van wet- en regelgeving     (o.a. privacywetgeving, Wwft, Wft, Woo) 
 • opstellen en implementeren van integriteitregelingen waaronder: 
  • gedrags- en integriteitcodes 
  • klokkenluiderregelingen
  • richtlijnen informatiebeveiliging 
  • regeling nevenwerkzaamheden 
  • regeling geschenken uitnodigingen en optredens 
  • regeling ongewenste omgangsvormen 
 • opstellen en implementeren van beleidsregelingen waaronder: 
  • klantacceptatiebeleid 
  • beloningsbeleid 
  • inkoopbeleid 
  • ketenpartnerbeleid 
 • verzorgen van roadshows 
 • ontwikkelen en vormgeven van e-learnings 
 • vervullen van interim werkzaamheden als risk officer (RO) en     compliance officer (CO) 
Gerelateerde cases
Neem contact op met ons om uw vraagstuk te bespreken
Neem vrijblijvend contact met ons op om jullie vraagstuk te bespreken