Zeer ruime ervaring
17 Nederlandse experts
Internationaal opererend

Compliance is het voldoen aan wet- en regelgeving. In dit vakgebied staan governance en risicobeheersing centraal. Dat maakt dat compliance een kritieke succesfactor is voor een beheersbare en integere bedrijfsvoering. Met de hulp van L2P voldoet u meer dan voldoende aan alle regelgeving.

Meer aandacht voor gedrag

Voldoen aan wet- en regelgeving vindt iedereen belangrijk, maar in de waan van alledag schiet het er soms bij in. Is dit herkenbaar? L2P zet een effectieve bewustwordingscampagne op gang binnen uw organisatie. We hebben ervaring met het verhogen van de bewustwording bij organisaties in het private en het (semi-)publieke domein.

Onze dienstverlening

L2P kan u onder andere helpen bij het opzetten en inrichten van integraal integriteitmanagement, het opzetten van een risicobeheersing- en monitoringraamwerk (GRC) en het uitvoeren van (privacy) impact assessments (PIA).

Maar we doen nog meer. Zo ondersteunen we bij risicoanalyses en implementatie van wet- en regelgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan privacywetgeving, Wwft, Wft en Woo.

Overige diensten

We verzorgen roadshows, ontwikkelen e-learnings op maat én we vervullen interim werkzaamheden als risk officer (RO) en compliance officer (CO).

Waar wacht u nog op?

Klanten gingen je voor
Rode Kruis Ziekenhuis
Mazda
Arbo Unie
Alliander
Gemeente Dronten
Breng uw compliance op een hoger niveau met L2P
Neem vrijblijvend contact met ons op om jullie vraagstuk te bespreken