Pragmatisch
Kwaliteit
Flexibel
Relevant

Bij L2P zijn we toonaangevend in Nederland als specialist op het gebied van gegevensbescherming. Wij staan klaar om u te ondersteunen bij het inrichten en beheersen van uw informatiestromen, zowel nationaal als internationaal. Met onze expertise zorgen we ervoor dat uw organisatie voldoet aan de strengste privacywetgeving en internationale regelgeving.

L2P helpt u mogelijkheden te benutten

Binnen uw organisatie wordt informatie gedeeld en uitgewisseld met ketenpartners. Bij L2P analyseren we deze gegevens en voorzien we u van advies op maat om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en internationale regelgeving. Binnen de kaders van privacywetgeving is meer mogelijk dan u wellicht denkt. Wij helpen u om de mogelijkheden binnen de wetgeving optimaal te benutten.

Data Protection Impact Assessments

Als uw organisatie persoonsgegevens verwerkt die een groot risico vormen voor de rechten en vrijheden van individuen, dient u een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren. Bij L2P hebben we ruime ervaring in het uitvoeren van DPIA's. We analyseren de impact van uw verwerkingsactiviteiten en adviseren u over de benodigde maatregelen. U ontvangt een adviesrapport met aanbevelingen en prioriteiten die specifiek zijn afgestemd op uw organisatie.

Proactiever met privacy doelen

Waarom afwachten tot een toezichthouder zich meldt? Met een goed geregeld privacymanagement en privacybeleid slaapt u een stuk rustiger. Bij L2P helpen we u proactief bij het opstellen en uitvoeren van uw privacy doelen. We bieden ondersteuning bij het opzetten van een privacy strategie en houden toezicht op of leiden projectteams, waarbij we ondersteuning bieden op het gebied van privacy- en projectmanagement. We stellen privacyregelingen op en implementeren deze binnen uw organisatie.

Grip op alle privacy zaken met L2P

Voor elk privacyvraagstuk bieden we ondersteuning op maat. Heeft u een verplichting om een verwerkingsregister bij te houden? Bij L2P helpen we u bij het opzetten en periodiek onderhouden van dit verwerkingsregister. We zorgen ervoor dat uw verwerkingsactiviteiten voldoen aan alle wettelijke eisen. We beoordelen uw ICT-applicaties en marketinguitingen op privacy compliance. Daarnaast adviseren we u over privacy by design en privacy by default. We stellen interne werkprocedures op voor bijvoorbeeld inzageverzoeken en helpen bij het opstellen van instemmingsverzoeken aan ondernemingsraden.

Meer dan gegevensbescherming

Naast onze kernexpertise bieden we aanvullende diensten om uw organisatie te ondersteunen op het gebied van privacy en gegevensbescherming. We verzorgen roadshows, awareness-sessies en risk comités om uw medewerkers bewust te maken van privacy kwesties. We ontwikkelen e-learnings op maat, specifiek afgestemd op uw organisatie, om uw personeel op te leiden en te informeren over privacy en gegevensbescherming. Daarnaast kunnen we interimwerkzaamheden vervullen als (Chief) Information Security Officer (CISO, ISO) of Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) om uw organisatie te ondersteunen bij het implementeren en uitvoeren privacymanagement en gegevensbescherming.

Maak kennis met L2P!

Bij L2P onderscheiden we ons door onze aanpak, waarbij we onze klanten de beste kwaliteit bieden op een betaalbare manier. Binnen onze branche behoren we tot de snelst groeiende adviesbureaus. We werken grotendeels online en bedienen klanten verspreid over Europa. Onze kracht ligt in het pragmatisch vertalen van complexe vraagstukken naar de behoeften en wensen van onze klanten. We combineren hoogwaardige (praktijk)expertise met de persoonlijke betrokkenheid en korte communicatielijnen van een hecht multidisciplinair team. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Laat u niet verrassen door privacywetgeving
Neem vrijblijvend contact met ons op om jullie vraagstuk te bespreken