Pragmatisch
Kwaliteit
Flexibel
Relevant

Met onze risicogebaseerde aanpak ontzorgen we uw organisatie bij vraagstukken over privacy, security en compliance. Ontdek hoe L2P dat aanpakt in uw sector.

Energie

Een organisatie in de energiesector is altijd in beweging. Middenin de energietransitie heb je de handen vol aan het primaire proces. Uitval is geen optie. Niet voldoen aan de normen die gelden voor uw sector evenmin.

Notariaat

Als notaris bekleedt u een unieke rol in de samenleving. Cliënten komen naar u toe voor ondersteuning bij belangrijke levensgebeurtenissen. Bij de omgang met gevoelige, en vaak ook lucratieve informatie, hoort een passend beschermingsniveau.

Onderwijs

Een zorgvuldige en veilige verwerking van (persoons)gegevens is noodzakelijk om goed onderwijs en ondersteuning te kunnen bieden aan leerlingen.

Overheid

Als overheidsorgaan kom je met veel andere organisaties in aanraking, zowel binnen als buiten de overheid. Hierdoor lopen informatiestromen door elkaar heen, wat gegevensverwerking vaak complex maakt.

Zorg

In de zorgsector staat het leveren van goede zorg centraal. Het beschermen van persoonsgegevens van patiënten staat daarbij voorop. Dat is een uitdaging nu technologische ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen.

Overige sectoren

De Europese wetgeving voor het beschermen van (persoons)gegevens is complex. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben veel bedrijven het gevoel dat ze achter de zaken aanlopen. Herkent u dat gevoel?

Kunnen we jullie assisteren bij een vraagstuk?
Neem vrijblijvend contact met ons op om jullie vraagstuk te bespreken