Zeer ruime ervaring
17 Nederlandse experts
Internationaal opererend

Er gaat tegenwoordig geen dag meer voorbij zonder nieuws over ransomware of een datalek. Dit zijn voorbeelden van situaties waarin de security onvoldoende was of in ieder geval de securitymaatregelen het ongewenste effect niet hebben kunnen voorkomen. 

Beveiliging

Maar wat is informatie beveiliging eigenlijk? Informatie beveiliging is in feite niets meer of minder dan het beveiligen van uw organisatie tegen onbedoeld of moedwillig handelen van individuen met ongewenste effecten als gevolg.

Om dit te voorkomen of te minimaliseren kan uw organisatie maatregelen treffen op drie verschillende deelgebieden, namelijk: mens, proces en systeem. Deze maatregelen zijn onder te verdelen in: 

  • preventieve maatregelen, 
  • correctieve maatregelen, 
  • detectieve maatregelen, 
  • repressieve maatregelen. 

Welke (set aan) maatregelen kunt u het beste nemen en wegen de kosten op tegen de baten? Elke organisatie is uniek en verdient om die reden maatwerk. L2P heeft een pragmatische insteek en ondersteunt uw organisatie bij het identificeren en implementeren van een passende set maatregelen, geheel toegespitst op uw situatie en doelstellingen. 

L2P ondersteunt uw organisatie bij: 

  • het begeleiden of uitvoeren van risicoanalyses, 
  • het toetsen van de effectiviteit van reeds genomen beveiligingsmaatregelen, 
  • het selecteren van een passende set beveiligingsmaatregelen, 
  • de implementatie van beveiligingsmaatregelen.
Klanten gingen je voor
Ferney Groep
Zuyd Hogeschool
Gemeente Meppel
IMW Tilburg
Gemeente Dronten
Heb je vragen over informatiebeveiliging?
Neem vrijblijvend contact met ons op