Zeer ruime ervaring
17 Nederlandse experts
Internationaal opererend

Privacyregelgeving maakt vaak meer mogelijk dan vooraf wordt ingeschat. L2P is een van de toonaangevende specialisten in Nederland op alle facetten van gegevensbescherming.

Wij helpen u graag bij de inrichting en beheersing van uw gegevens- en informatiestromen, zowel binnen uw organisatie als in samenwerking met ketenpartners. Ook wanneer het gaat om gegevensstromen naar het buitenland

Wij helpen u met:

 • advisering en projectmanagement om te voldoen aan de eisen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • het uitvoeren van nulmetingen om duidelijk te krijgen waar uw organisatie staat
 • het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA) en Privacy Risk Assessments
 • het compliant maken van internationale gegevensdoorgiften (modelcontracten, Trans-Atlantic Data Privacy Framework, binding corporate rules)
 • het opstellen en implementeren van privacyregelingen:
  o cookie statements
  o privacy regelement
  o login procedure
  o procedure inzage e-mail en databestanden
  o autorisatie beleid (Identity & Access Management)
 • het opstellen van instemmingsverzoeken aan ondernemingsraden
 • het beoordelen van ICT applicaties en marketinguitingen op privacy compliance
 • het adviseren over de privacy by design en privacy by default principes
 • het opstellen van interne werkprocedures voor inzageverzoeken
 • het superviseren van in company privacy projectteams bij het opzetten van de privacy functie
 • het verzorgen van privacy projectmanagement
 • het verzorgen van presentaties bij roadshows, awareness sessies, board meetings, risk committees
 • het ontwikkelen en vormgeven van privacy e-learnings
 • het vervullen van interim werkzaamheden als information security officer (ISO), chief data protection officer (DPO of FG)
Neem vrijblijvend contact op met ons
Neem vrijblijvend contact met ons op om jullie vraagstuk te bespreken