Zeer ruime ervaring
17 Nederlandse experts
Internationaal opererend

Ondernemen is risico's nemen. Maar welke risico's verantwoord genomen kunnen worden, dat verandert steeds sneller. Dit is een realiteit die elke dag weer het uiterste vergt van de flexibiliteit en creativiteit van uw organisatie, wat betekent dat bewustwording van risico's en de snelheid waarmee ondernemingen in staat zijn risico's te beheersen, cruciaal zijn voor duurzaam succes. 

Risicobeheersing

L2P gelooft dat risicobeheersing begint bij het weten hoeveel risico uw organisatie kan én wil nemen, dus wat uw risicobereidheid is. Dat vereist dat uw organisatie weet wat ze wil, welke alternatieven er zijn en hoe de governance van uw organisatie in lijn kan worden gebracht met de risicoprioritering.

Hoe kan L2P u helpen?

Risk Based Performance Management: L2P integreert uw risico- en prestatiemanagement ter verbetering van uw besluitvorming en de voorspelbaarheid van uw resultaten.

Cyber Risk Management: L2P brengt uw cyberrisico's in kaart, managet deze risico’s en richt een effectief informatiebeveiligingsbeleid in.

Governance & Compliance: L2P optimaliseert de besturing van en het toezicht op uw organisatie met aandacht voor gedrag en cultuur.

Privacy Risk Assessment: L2P begeleidt u in het maken van keuzes bij het implementeren van de veelal open normen van privacy wet- en regelgeving. L2P maakt het geambieerde en geconstateerde volwassenheidsniveau van uw organisatie inzichtelijk en helpt u om prioriteiten te stellen en een realistische tijdsplanning te ontwikkelen bij de uitvoering van uw beleidskeuzes.

Gerelateerde cases
Heeft u vragen, neem vrijblijvend contact op met ons
Neem vrijblijvend contact met ons op om jullie vraagstuk te bespreken