Pragmatisch
Kwaliteit
Flexibel
Relevant

Een organisatie in de energiesector is altijd in beweging. Middenin de energietransitie heeft u uw handen vol aan het primaire proces. Uitval is geen optie. Niet voldoen aan de normen die gelden voor uw sector evenmin.

Business Continuity Plan

Een goed Business Continuity Plan is voor u van groot belang. Zorgt dat de informatiebeveiliging goed geregeld is en dat er aan de voorwaarden van de AVG wordt voldaan. Daarmee voorkomt u risico’s zoals schadeclaims, een slechte reputatie of zelfs uitval van uw diensten.

Voldoen aan wetten en normen

Door te voldoen aan normenkaders zoals de ISO 22301 en 27001 en wetgeving zoals de AVG, zorgt u dat de continuïteit van uw organisatie, de informatiebeveiliging en privacy goed zijn georganiseerd. Dit zijn echter tijdrovende processen.

Onze specialisten helpen u graag met het inrichten of verbeteren ervan.

Een aantal relaties uit de energie sector die wij van advies (hebben) voorzien:
Alliander
Enexis
Econic
MFF BAS
Energie
Voor een energieke oplossing, neem contact op met L2P
Neem vrijblijvend contact met ons op om uw vraagstuk te bespreken