Pragmatisch
Kwaliteit
Flexibel
Relevant

Een organisatie in de energiesector is altijd in beweging. Middenin de energietransitie heb je de handen vol aan het primaire proces. Uitval is geen optie. Niet voldoen aan de normen die gelden voor uw sector evenmin.

Business Continuity Plan

Een goed Business Continuity Plan is van groot belang. Zorg dat de informatiebeveiliging goed geregeld is en dat er aan de voorwaarden van de AVG wordt voldaan. Daarmee voorkom je risico’s zoals schadeclaims, een slechte reputatie of zelfs uitval van je diensten.

Voldoen aan wetten en normen

Door te voldoen aan normenkaders zoals de ISO 22301 en 27001 en wetgeving zoals de AVG, zorg je dat de continuïteit van jouw organisatie, de informatiebeveiliging en privacy goed zijn georganiseerd. Dit zijn echter tijdrovende processen.

Onze specialisten helpen je graag met het inrichten of verbeteren van deze processen.

Een aantal relaties uit de energie sector die wij van advies (hebben) voorzien:
Alliander
Enexis
Econic
MFF BAS
Energie
Voor een energieke oplossing, neem contact op met L2P
Neem vrijblijvend contact met ons op om uw vraagstuk te bespreken