Pragmatisch
Kwaliteit
Flexibel
Relevant

Als notaris bekleedt u een unieke rol in de samenleving. Cliënten komen naar u toe voor ondersteuning bij belangrijke levensgebeurtenissen. Bij de omgang met gevoelige, en vaak ook lucratieve informatie, hoort een passend beschermingsniveau.

Gedragscode informatiebeveiliging

In april 2021 werd het notariaat opgeschrikt door een grootschalige hack bij een ICT-leverancier. Als gevolg werden 96 notariskantoren uit voorzorg tijdelijk afgesloten van verschillende servers en databases, en konden ze geen akten opstellen. Notariskantoren zijn een aantrekkelijk doelwit vanwege de toegang tot verschillende registers, en de cyberdreiging neemt alleen maar verder toe. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft daarom de Gedragscode Informatiebeveiliging Notariaat opgesteld. Deze gedragscode heeft als doel om notariskantoren te helpen bij het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie. De gedragscode bevat 95 maatregelen die notariskantoren minimaal moeten nemen om de informatiebeveiliging in te richten. Het auditbureau van de KNB en het Bureau Financieel Toezicht zullen toezien op de naleving hiervan, en kunnen sancties inzetten als blijkt dat een incident het gevolg is van het niet naleven van de code.

De KNB zal de gedragscode in vier stappen invoeren. Op 1 oktober 2023 zal de eerste stap van de gedragscode ingaan. De KNB kondigt per stap aan welke regels het notariaat moet volgen en de kantoren krijgen vervolgens enkele maanden om deze regels in te voeren.

Maar hoe weet u nu welke maatregelen uw kantoor al ingevoerd heeft, en welke u nog moet toepassen? Hoeveel tijd kost het? Welke acties moet u nemen en welke legt u neer bij uw IT-beheerder? En hoe moet u dit allemaal monitoren?

Gratis webinar

Om dit soort vragen te beantwoorden en de gedragscode verder toe te lichten hebben wij een webinar gehouden. Hier hebben wij adviezen gegeven en mogelijkheden aangewezen om te toetsen of uw kantoor al aan de normen van de code voldoet. Heeft u de webinar gemist? Geen probleem, via deze link kunt u de webinar terugkijken.

Meer weten over de gedragscode voor het notariaat?
Bel of mail ons, wij helpen u graag.