Zeer ruime ervaring
17 Nederlandse experts
Internationaal opererend

In de zorgsector staat het leveren van goede zorg centraal. Het beschermen van persoonsgegevens van patiënten staat daarbij voorop. Dat is een uitdaging nu technologische ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen.

Gegevensverwerking

Het belang van veilige gegevensverwerking kan niet worden onderschat in de zorg, waar voortdurend wordt gewerkt met gevoelige gegevens. Hoe richt je dit praktisch in binnen alle geldende kaders? We adviseren u graag.

Informatiestromen

Het managen van informatiestromen is een dagtaak geworden. Precies weten hoe je moet voldoen aan de NEN-7510? Onze specialisten praten u bij in heldere taal.

Een aantal relaties uit de zorgsector die wij van advies (hebben) voorzien.

Reinier Haga Ziekenhuis
Rode Kruis Ziekenhuis
Stichting de Rozelaar
Nefrovisie
Fast PCR Schiphol
Novadic Kentron

Onze specialisten ontzorgen je graag 
Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten