Zeer ruime ervaring
17 Nederlandse experts
Internationaal opererend

Realiseer een privacy bewuste en AVG-compliant organisatie voor vertrouwen van burger, medewerker en toezichthouder.

18 & 19 september; 2 & 3 oktober 2023

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft verregaande impact op organisaties. Voor overheidsinstanties en publieke organisaties is bijvoorbeeld de aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) verplicht. Een hoofdrol is daarbij weggelegd voor u als privacy professional. Zorg dat u de benodigde kennis in huis haalt om uw organisatie AVG compliant te krijgen én te houden.

Download de brochure

PROGRAMMA

Dag 1 De FG en medespelers op het privacyveld

 • De functie van de FG, governance & beleid
 • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de FG
 • Benoeming en positionering van de FG
 • "Need-to-know" privacyregels voor een FG

Dag 2 Beheersen van privacyrisico's

De nationale toezichthouder De rechten van de betrokkene en de informatieplicht Aantoonbaar voldoen aan de AVG: documentatieplicht De samenwerking & gegevensuitwisseling met ketenpartners De FG en beschikbare data in de organisatie

Dag 3 Gedrag en cultuur

 • Bewustwording in uw organisatie
 • Communicatie strategie bij incidenten en handhaving door de toezichthouder
 • Ethiek & Integriteit als onderdeel van de rol van de FG
 • Risicomanagement en intern toezicht

Dag 4 In kaart brengen van privacy risico's en het beveiligen ervan

 • Privacy by Design en Data Protection Impact Assessment
 • Informatiebeveiliging en Privacy audits
 • Privacy beleid en strategie – Sparsessie met doorgewinterde FG's

DOCENT

Jean Paul van Schoonhoven e.a.