Pragmatisch
Kwaliteit
Flexibel
Relevant

Op aanvraag verzorgen wij graag een WPG training.


Inleiding

Voor organisaties waar BOA’s werkzaam zijn geldt naast de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ook de Wet politiegegevens (Wpg). De Wpg is specifieker dan de AVG. Er gelden andere termijnen, je mag eenmaal verzamelde gegevens ook voor andere doelen gebruiken en je mag gegevens verzamelen en verder verwerken zonder dat de betrokkene toestemming hoeft te geven. Omdat de BOA twee verschillende petten op heeft, is het noodzakelijk dat de politiegegevens onderscheiden kunnen worden van AVG-gegevens en alleen mensen met een opsporingsbevoegdheid toegang hebben tot deze gegevens.

Inhoud en resultaat

Tijdens deze training wordt u op de hoogte gebracht van de wetgeving die op de gegevensverwerkingen door BOA’s van toepassing is. U leert wanneer uw BOA’s zich aan de Wpg moet houden, wanneer aan de AVG en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen deze wetten. Ook leert u welke stappen er gezet moeten worden om aan de Wpg te voldoen, hoe gegevens gedeeld kunnen worden en hoe gegevens uit opsporingsactiviteiten kunnen worden gebruikt in het toezichtwerk.

Ochtendprogramma

Welke wet is van toepassing: de AVG of Wpg?
Verschillende domeinen voor BOA's?
Overeenkomsten tussen AVG & Wpg: basisbeginselen verwerking politiegegevens
Grondslag Wet politiegegevens: artikel 8 & 9
Bewaartermijnen
Gegevens delen tussen Wpg en AVG
Bevoegd Functionaris
Verschil verstrekken en ter beschikking stellen
Geheimhouding Wpg
Incidentele verstrekking politiegegevens

Middagprogramma

Overeenkomsten tussen de AVG en Wpg
Welke juridische documentatie is van toepassing en relevant?
Wpg audit: opzet bestaan en werking
Wpg audit: het normenkader

Doelgroep

De training is voornamelijk bestemd voor toezichthouders, handhavers en andere bij het toezicht- en handhavingsproces betrokken partijen.  

Docent

Gosse Bijlenga

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het aantal personen. Stuur ons gerust een e-mail.

Deze en andere trainingen kunnen wij ook bij u op locatie verzorgen
Bel of mail ons gerust en wij staan u graag te woord