Zeer ruime ervaring
17 Nederlandse experts
Internationaal opererend

L2P verzorgt (inhouse) trainingen m.b.t. de WPG.  Praktijkgerichte training voor o.a. Boa's en politieagenten.
Welke overeenkomsten zijn er tussen de AVG en WPG en welke wet is van toepassing de AVG of WPG?

Ochtendprogramma:
Welke wet is van toepassing: de AVG of Wpg?
Verschillende domeinen voor BOA's?
Overeenkomsten tussen AVG & Wpg: basisbeginselen verwerking politiegegevens
Grondslag Wet politiegegevens: artikel 8 & 9
Bewaartermijnen
Gegevens delen tussen Wpg en AVG
Bevoegd Functionaris
Verschil verstrekken en ter beschikking stellen
Geheimhouding Wpg
Incidentele verstrekking politiegegevens

Middagprogramma: 
Overeenkomsten tussen de AVG en Wpg
Welke juridische documentatie is van toepassing en relevant?
Wpg audit: opzet bestaan en werking
Wpg audit: het normenkader 

 

Wilt u meer informatie over deze training of onze andere trainingen?
Bel of mail ons gerust en wij staan u graag te woord