Pragmatisch
Kwaliteit
Flexibel
Relevant

BLOG: De AI-wet is een feit. Hoe nu verder?

dinsdag 16 april 2024

Het Europees Parlement heeft de AI-verordening goedgekeurd. Faye Horvest, adviseur van L2P, vertelt wat de wet betekent voor jouw organisatie.

Op 13 maart 2024 was het eindelijk zo ver. Na jarenlange onderhandelingen heeft het Europees Parlement de AI-verordening goedgekeurd. Het is de allereerste omvattende wet over Artificiële Intelligentie (AI) ter wereld. De verordening introduceert regels en verplichtingen voor het gebruik van AI in de Europese lidstaten. De bedoeling is dat de AI Act de risico's van AI-systemen vermindert, en tegelijkertijd innovaties stimuleert. Wat staat organisaties in Nederland te wachten?


Wanneer heb je te maken met de regels van de AI-wet?

De AI-verordening is nu nog niet van kracht. De wettekst ondergaat nog een check door juristen en vertalers, en wordt naar verwachting in april definitief vastgesteld. De Raad van de Europese Unie moet de wet daarna nog formeel aannemen. 

De AI-wet is 24 maanden na de inwerkingtreding volledig van toepassing. Maar sommige onderdelen treden al eerder in werking.
- AI-systemen met onaanvaardbare risico’s zijn zes maanden na de inwerkingtreding verboden.
- Gedragscodes zijn negen maanden na de inwerkingtreding verplicht. 
- De regels voor algemene AI-systemen die moeten voldoen aan transparantievereisten gelden twaalf maanden na de
   inwerkingtreding. 
- Systemen met een hoog risico krijgen 36 maanden de tijd om te voldoen aan de verplichtingen.


Wat betekent de AI-verordening voor jouw organisatie?

De AI-verordening kan verregaande gevolgen hebben voor organisaties die gebruik maken van AI-systemen en -modellen.
- Het is allereerst van belang om tijdig te inventariseren welke AI-toepassingen de organisatie gebruikt. Daarbij is
   een onderscheid te maken tussen AI-systemen met onaanvaardbare risico’s, algemene AI-systemen en AI-systemen
   met een hoog risico. De wet geeft hiervoor criteria, en noemt ook voorbeelden. 
- De inventarisatie maakt het mogelijk om de juiste acties te ondernemen om aan de wet te voldoen. Wat is er nodig
   om het gebruik van onaanvaardbare AI-systemen te beëindigen? Wat zijn de aandachtspunten als de organisatie
   AI-systemen inkoopt? Hoe voldoe je aan de transparantievereisten?
Het zijn slechts enkele voorbeelden van vraagstukken waarvoor een gedegen voorbereiding nodig is.


Ben jij klaar voor de start van de AI-wet?

De termijnen van zes, negen, twaalf en 36 maanden klinken misschien ver weg. Toch is het verstandig om nu al de maatregelen te verkennen om straks te voldoen aan de wetgeving van de AI-verordening. Zo ben je voorbereid op een verantwoorde inzet van het potentieel van AI.

Meer weten over de concrete gevolgen van de AI Act voor jouw werk?
Onze adviseurs staan voor je klaar.