Pragmatisch
Kwaliteit
Flexibel
Relevant

BLOG: NIS2: Een tipje van de sluier voor gemeenten!

donderdag 14 december 2023

In de NIS2 staat dat de NIS2 ook van toepassing kan zijn op de landelijke en lokale overheid. De nadruk ligt op het woord 'kan' want je zal eerst een risicobeoordeling moeten uitvoeren. Op basis van de NIS2 was dus nog niet (volledig) duidelijk of dit ook geldt voor overheidsinstanties op decentraal niveau zoals bijvoorbeeld gemeenten.

Demissionair staatssecretaris Van Huffelen heeft onlangs in een brief aan onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geschreven dat medeoverheden zoals gemeenten als essentiële entiteit worden aangewezen onder de NIS2. Gemeenten krijgen daarmee te maken met een zorg- meld- en informatieplicht, maar ook zelfstandige bestuursorganen op wie de Kaderwet Zelfstandige bestuursorganen van toepassing is.

Als gevolg hiervan wordt de Baseline Informatieveiligheid Overheid verrijkt. In 2024 wordt er een nieuwe BIO verwacht.

Mocht je twijfelen of de NIS2 voor jou van toepassing is? De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft onlangs een zelf-evaluatie NIS2 gelanceerd.

Hulp nodig bij het implementeren van NIS2?
Met onze Quickscan weet je precies welke stappen je moet ondernemen.