Pragmatisch
Kwaliteit
Flexibel
Relevant

Wanneer u onvoldoende inzicht heeft in de risico’s die uw organisatie loopt bij de verwerking van persoonsgegevens, is het verstandig om een DPIA (gegevensbeschermingseffectbeoordeling) uit te laten voeren. Bij L2P inventariseren we de verwerkingen van persoonsgegevens, identificeren we de bijbehorende risico's voor de betrokkenen en stellen we mogelijke risicobeperkende maatregelen voor.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een DPIA (gegevensbeschermingseffectbeoordeling) verplicht wanneer uw gegevensverwerking naar verwachting een hoog privacyrisico met zich meebrengt. Het is de verantwoordelijkheid van de gegevensverwerkingsverantwoordelijke om dit risico zelf te beoordelen. De werkgroep van Europese privacytoezichthouders (EDPB, European Data Protection Board, Europees Comite voor Gegevensbescherming) heeft een lijst van negen criteria opgesteld die als leidraad kunnen worden gebruikt:

 1. 1. Beoordelen van mensen op basis van persoonskenmerken.
 2. 2. Geautomatiseerde beslissingen.
 3. 3. Stelselmatige en grootschalige monitoring.
 4. 4. Gevoelige gegevens.
 5. 5. Grootschalige gegevensverwerkingen.
 6. 6. Gekoppelde databases.
 7. 7. Gegevens over kwetsbare personen.
 8. 8. Gebruik van nieuwe technologieën.
 9. 9. Blokkering van een recht, dienst of contract.

Belangrijke elementen van een DPIA/gegevensbeschermingseffectbeoordeling

 • Systematische beschrijving van de beoogde gegevensverwerkingen en de doeleinden ervan.
 • Beoordeling van de noodzaak en proportionaliteit van de verwerkingen.
 • Beoordeling van de privacyrisico's voor de betrokkenen.
 • Voorgestelde maatregelen om de risico's aan te pakken en aan te tonen dat u voldoet aan de AVG.

Het juiste moment voor een DPIA/Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Een DPIA/Gegevensbeschermingseffectbeoordeling moet zo vroeg mogelijk in de ontwerpfase van de gegevensverwerking worden uitgevoerd, zelfs als nog niet alle details bekend zijn. Door vroegtijdig te beginnen, wordt het gemakkelijker om te voldoen aan de wettelijk vereiste principes van privacy by design en privacy by default.

Waarom kiezen voor L2P?

Ervaren professionals
Laat uw organisatie doorlichten en adviseren door onze zeer ervaren professionals.

Pragmatische feedback
Ontvang directe en pragmatische feedback over de status van de privacybescherming en informatiebeveiliging in uw organisatie.

Brede aanpak
Integreer onze expertise op het gebied van privacy en security voor een efficiënte en uitgebreide aanpak.

Kwaliteit en waardering
We bieden onze klanten de beste kwaliteit tegen betaalbare tarieven, wat ons team zeer gewaardeerd maakt in de branche. We behoren tot een van de snelst groeiende adviesbureaus.

Ons team: deskundigheid en persoonlijk contact

Ons team werkt grotendeels online en bedient klanten verspreid over Europa. We blinken uit in het praktisch vertalen van complexe vraagstukken naar de behoeften en wensen van onze klanten. We combineren hoogwaardige expertise met korte communicatielijnen en persoonlijk contact, wat het beste van twee werelden oplevert - voor u en voor ons. Neem vandaag nog contact met ons op en laat ons u begeleiden naar een beter begrip en beheersing van privacyrisico's met behulp van een DPIA/Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Factsheet DPIA
Meer weten hoe L2P kan helpen bij een DPIA?
Neem dan gerust contact met onze specialisten op