Pragmatisch
Kwaliteit
Flexibel
Relevant

Heeft u inzicht in waar uw organisatie staat op het gebied van privacy compliance? Weet u op welke onderdelen u aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoet? Met onze Privacy Quickscan krijgt u snel inzicht in uw huidige stand van zaken.

Aanpak

Voor een organisatie van gemiddelde omvang duurt een Privacy Quickscan twee weken. Wij voeren hierbij interviews uit, nemen uw (proces)documentatie door en bekijken verwerkingen van persoonsgegevens in systemen.

Onderwerpen

Als onderdeel van de Privacy Quickscan onderzoeken wij onder andere:

  • hoe persoonsgegevens beveiligd zijn;
  • waar persoonsgegevens worden opgeslagen;
  • op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt;
  • waar mogelijke risico’s liggen die verder moeten worden onderzocht;
  • het gebruik van derden voor gegevensverwerking;
  • hoe gegevens worden verwerkt;
  • op welke wijze betrokkenen worden geïnformeerd over verwerkingen en hun rechten;
  • hoe privacyrisico’s worden geïnventariseerd en beoordeeld;
  • deze onderwerpen worden binnen de beschikbare tijd op hoofdlijnen onderzocht.

Rapportage

Onze bevindingen worden in een duidelijke rapportage verwerkt en aan u opgeleverd. Bij voorkeur lichten wij de rapportage mondeling aan u toe. De rapportage geeft u een helder beeld in hoeverre u voldoet aan de AVG en waar mogelijke blinde vlekken of risico’s liggen.

Benieuwd hoe we u hierbij kunnen ondersteunen?
Onze specialisten staan voor u klaar