Pragmatisch
Kwaliteit
Flexibel
Relevant

Zorg dat je goed op de hoogte bent van alle aspecten die komen kijken bij een privacy audit en voorkom dat je (privacy)risico’s over het hoofd ziet. Deze masterclass geef je concrete handvatten voor een adequate aanpak en
uitvoering van privacy audits. Hierdoor maak je de organisatie privacy compliant en in control.
Deze training is ontwikkeld door Outvie.

11 & 25 september, 2 oktober 2024

Hoe gaat u als ervaren auditor om met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Vinden huidige werkwijzen wel volledig binnen de kaders van de privacywetgeving plaats? Worden de juiste beveiligingsmaatregelen genomen? Welke eisen stelt de nationale toezichthouder aan een privacy audit en wat moet u bijvoorbeeld auditen bij een procedure meldplicht datalekken of een DPIA?

Met de inwerkingtreding van de AVG zijn er nieuwe normenkaders. De focus ligt primair op het compliant zijn van gegevensbescherming. Het auditen van privacy onder de AVG zal nog een uitdaging worden.

Download de brochure

PROGRAMMA

Dag 1 (09.00 - 17.00 uur) door Jean Paul van Schoonhoven (L2P)
UPDATE: nationale toezichthouder, juridisch kader, actuele privacyregels, bewerkers.

Dag 2 (09.00 - 17.00 uur) door Frank van Vonderen (VKA)
Afbakening, normen en kaders voor uw privacy audit onder de AVG.

Dag 3 (09.00 - 17.00 uur) door Meindert Boon (L2P)
Actuele ontwikkelingen, lessons learned en praktijk.