Pragmatisch
Kwaliteit
Flexibel
Relevant

FACTSHEET: Inzichtelijk inzagerecht

woensdag 08 maart 2023

Het recht op inzage kan voor organisaties en betrokkenen een lastig onderwerp zijn. Op grond van art. 15 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben betrokkenen het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van hem of haar betreffende persoonsgegevens. Als dit het geval is, dan heeft de betrokkene in beginsel het recht om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens.
Klik hieronder om de factsheet te lezen.

Factsheet Inzagerecht